۲ بانوی بسکتبالیست کرمانشاهی در جمع اردونشینان

۲ بانوی کرمانشاهی به اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران دعوت شدند.

به گزارش کرمانشاه پرس، پریناز زارعی و هستی سهرابی ۲ ملی پوش دعوت شده به این اردو برای حضور در بازیهای آسیایی هستند.
اردوی تیم ملی بسکتبال در تهران برگزار می شود.