“سراب نیلوفر” خشک شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: متاسفانه سراب نیلوفر تقریبا خشک شده و تنها چاله‌های کوچکی در محدوده سراب کمی رطوبت دارند.

به گزارش کرمانشاه پرس، محمد حسین فلاحتی با اشاره به کاهش قابل توجه دبی منابع آبی کرمانشاه و تحت تاثیر قرار گرفتن اکثر رودخانه‌ها و سراب‌ها، افزود: سراب نیلوفر نیز به عنوان یکی از مهمترین سراب‌های کرمانشاه طی چند وقت اخیر با کاهش دبی قابل توجه مواجه شده بود و متاسفانه اکنون شاهد خشک شدن آن هستیم.

وی ادامه داد: اکنون تنها چاله‌های کوچکی در بستر سراب تا حدودی رطوب دارند و به دلیل خشکسالی تَرک‌های بزرگی کف سراب ایجاد شده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه از جلسات متعددی که برای کمک به احیای سراب نیلوفر برگزار شده یاد و اظهار کرد: در حال بررسی هستیم که در صورت امکان از یکی از چاه‌های اطراف سراب از طریق لوله آب را وارد سراب نیلوفر کنیم تا حداقل زیستمندان سراب حفظ شوند، اما در هر صورت این کار یک مسکن مقطعی است.