راه اندازی سامانه صدای زائر در مخابرات منطقه کرمانشاه

سامانه صدای زائر جهت راهنمایی زائرین اربعین حسینی راه اندازی شد.

به گزارش کرمانشاه پرس به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ، در راستای فعالیت مخابرات منطقه کرمانشاه جهت استقبال از زائرین اربعین حسینی که از مرز این استان قصد عزیمت به کشور عراق را دارند ، سامانه صدای زائر با شماره ۳۱۳۸-۰۸۳ راه اندازی گردید .
کلیه زائرین محترمی که قصد عزیمت به کشور عراق و شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی را دارند و مرز خروجی را مرز خسروی در استان کرمانشاه انتخاب نموده اند میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی با این سامانه تماس حاصل فرمایند.