برگزاری جلسه پیشگیری ازسرقت در شهرستان هرسین

جلسه پیشگیری ازسرقت در شهرستان هرسین برگزار شد.

به گزارش کرمانشاه پرس به نقل از روابط عمومی مخابرات کرمانشاه ، جلسه پیشگیری از سرقت با حضورفرمانده سپاه ، نیروی انتظامی و رییس مخابرات شهرستان هرسین برگزار شد.

براساس این خبر ، در این جلسه با اعلام پیگیری و انجام دقیق مفاد جلسات قبلی ، براجرای برخی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده اولیه برای تاسیسات و تجهیزات دستگاههای خدمات رسان از جمله مخابرات تاکید شد.

آسیب شناسی کاهش سرقت ها و پیگیری موضوع آگاه سازی مردم در حفظ و نگهداری از اموال دولتی ، شناسائی نقاط آسیب پذیر و همکاری مخابرات بادستگاههای نظامی و انتظامی از جمله مواردی بود که در این جلسه بدان اشاره و مورد تصویب قرار گرفت.